We are not holding any live sessions at the moment because of the Coronavirus situation. We are, however, holding regular virtual sessions on our Facebook page. Why not visit us there.

Nid ydym yn cynnal unrhyw sesiynau byw ar hyn o bryd oherwydd cau'r Coronavirus. Fodd bynnag, rydym yn cynnal sesiynau rhithwir rheolaidd ar ein tudalen  Facebook felly beth am ymweld â ni yno.

Sensory garden

Animal egg

Matching game

Fun with eggshells

Ben a Betsan

Dathlu Wythnos Gwirfoddoli

Hoffai Jig-So diolch i bob gwirfoddolwr ddoe a heddiw am roi eu hamser, eu hymrwymiad a rhannu eu sgiliau. Mae gwirfoddolwyr bob amser wedi bod yn rhan werthfawr a hanfodol bwysig o Jig-So ac rydym yn ddiolchgar am eu cefnogaeth aruthrol. Diolch i chi.

Dyma un Gwirfoddolwr o'r fath Owen Harries.

Celebrating Volunteers Week

Jig-So would like to thank all volunteers past and Present for giving their time, commitment and sharing their skills. Volunteers have always been a valuable and vitally important part of Jig-So and we are grateful for their tremendous support. Thank you.

Here is one such Volunteer Owen Harries.