During term time the kitchen project will run every Tuesday from 10-1. During school holidays, the kitchen will run on Tuesday and Wednesday.

If you would like any more information, please call the centre on 01239 615922

Jig-So would like to thank Castell Howells and the Cardigan and District Soroptimists for their support of this project. 

Dros amser tymor, bydd Cegin Prydau plant yn rhedeg pob dydd Mawrth o 10-1. Dros gwyliau ysgol, bydd y gegin yn rhedeg ar dydd Mawrth a Mercher.

Os ydych eisiau rhagor o wybodaeth, ffoniwch y canolfan ar 01239 615922

Mae Jig-So eisiau rhoi diolch i Gastell Howells a'r Cardigan and District Soroptimists am gymorth nhw yn y prosiect hwn.