We are not running any live sessions at present due to the Coronavirus lockdown. We are, however, running regular virtual sessions on our Facebook page so why not visit us there.

Nid ydym yn cynnal unrhyw sesiynau byw ar hyn o bryd oherwydd y Coronafeirws. Fodd bynnag, rydym yn cynnal sesiynau rhithwir rheolaidd ar ein tudalen Facebook felly beth am ymweld â ni yno.

Dathlu Wythnos Gwirfoddoli.
Hoffai Jig-So diolch i bob gwirfoddolwr ddoe a heddiw am roi eu hamser, eu hymrwymiad a rhannu eu sgiliau.
Mae gwirfoddolwyr bob amser wedi bod yn rhan werthfawr a hanfodol bwysig o Jig-So ac rydym yn ddiolchgar am eu cefnogaeth aruthrol. Diolch i chi.
Dyma un Gwirfoddolwr o'r fath Owen Harries.

Some videos were recorded before the lock down and social distancing came into place because of the Coronavirus. Why not visit our Facebook page.

Recordiwyd rhai fideos cyn i'r cloi i lawr a'r pellter cymdeithasol dod i mewn oherwydd y Corona Feirws. Beth am ymweld â ni ar ein tudalen Facebook.

Celebrating National Volunteering Week.
Jig-So would like to thank all volunteers past and Present for giving their time,commitment and sharing their skills.
Volunteers have always been a valuable and vitally important part of Jig-So and we are grateful for their tremendous support. Thank you. 

Here is one such Volunteer Owen Harries.