NOTICE

As lockdown restrictions due to Coronavirus are relaxed we are now looking at how we can start our sessions again safely.

We are still running virtual sessions and activities on our  Facebook page so why not visit us there.

You can also find activities on  Healthier FamiliesSchool Ready and Activities.

HYSBYSIAD

Gan fod cyfyngiadau Coronafeirws yn gorffwyso rydym nawr yn edrych ar sut allwn ddechrau ein sesiynau eto’n ddiogel.

Rydym yn parhau i redeg sesiynau rhithwir a gweithgareddau ar ein tudalen  Facebook, felly beth am ymweld â ni yno?

Fe allwch hefyd ddarganfod gweithgareddau ar  Teuluoedd IachachBarod i’r Ysgol a Gweithgareddau.


Welcome to our website! We hope that everything is here that you were looking for, if not contact us and let us know, we'd appreciate your feedback......