Jig-So's Virtual MACMILLAN

Cancer Support Coffee Morning

Just a few of those individuals, families, elected members and organisations who received a coffee bag from Jig-So to Support MACMILLAN Cancer Support and their Tremendous Work which touches so many of Us and a link to Support. Thank YOU so much.

The Jig-So Team

Bore Coffi rhithwir

Jig-So ar gyfer

MACMILLAN
Ychydig yn unig o'r unigolion, teuluoedd, aelodau etholedig a      sefydliadau hynny a dderbyniodd fag coffi gan Jig-So i Gefnogi Cymorth Canser MACMILLAN a'u Gwaith Ardderchog sy'n cyffwrdd â chymaint ohonom ac yn chysylltiad i Gefnogaeth. Diolch yn fawr iawn.

Y Tîm Jig-So


NOTICE

As lockdown restrictions due to Coronavirus are relaxed we are now looking at how we can start our sessions again safely.

We are still running virtual sessions and activities on our  Facebook page so why not visit us there.

You can also find activities on  Healthier FamiliesSchool Ready and Activities.

HYSBYSIAD

Gan fod cyfyngiadau Coronafeirws yn gorffwyso rydym nawr yn edrych ar sut allwn ddechrau ein sesiynau eto’n ddiogel.

Rydym yn parhau i redeg sesiynau rhithwir a gweithgareddau ar ein tudalen  Facebook, felly beth am ymweld â ni yno?

Fe allwch hefyd ddarganfod gweithgareddau ar  Teuluoedd IachachBarod i’r Ysgol a Gweithgareddau.

Welcome to our website! We hope that everything is here that you were looking for, if not contact us and let us know, we'd appreciate your feedback......