Activities for children and family groups in three counties. 

NOTICE

As lockdown restrictions due to Coronavirus are relaxed we are now looking at how we can start our sessions again safely.

We are still running virtual sessions and activities on our   Facebook page so why not visit us there.

You can also find activities on   Healthier FamiliesSchool Ready and Things to do.

HYSBYSIAD

Gan fod cyfyngiadau Coronafeirws yn gorffwyso rydym nawr yn edrych ar sut allwn ddechrau ein sesiynau eto’n ddiogel.

Rydym yn parhau i redeg sesiynau rhithwir a gweithgareddau ar ein tudalen Facebook, felly beth am ymweld â ni yno?

Fe allwch hefyd ddarganfod gweithgareddau ar  Teuluoedd IachachBarod i’r Ysgol a Gweithgareddau.

Click on the image to read our newsletter

Clicwch ar y llun i ddarllen ein cylchlythyr

Welcome to our website! We hope that everything is here that you were looking for, if not contact us and let us know, we'd appreciate your feedback......