Art Competition

Closing date 1st September. See What's On for details.

Cystadleauth Celf

Dyddiad cau 1af Medi. Am fwy o manylion ewch i What's On.

J i g - So's Horticultural Show 2020!

Jig-So is holding its first virtual horticultural show. Entries must be received by 24th August. For more details go to What's On.

Sioe Arddwraiethol J i g -So 2020!

Mae Jig-So yn cynnal ei sioe arddwriaethol rithwir gyntaf un. Rhiad derbyn pob cais erbyn 24 Awst. Am fwy o manylion ewch i What's On


As lockdown restrictions due to Coronavirus are relaxed we are now looking at how we can start our sessions again safely.

Thank you to everyone who has taken part in our virtual sessions and activities packs during the past three months and we hope to see you all soon.

We are still running virtual sessions and activities on our Facebook page so why not visit us there.

You can also find activities on Healthier Families, School Ready and 6 weeks of summer.

Gan fod cyfyngiadau Coronafeirws yn gorffwyso rydym nawr yn edrych ar sut allwn ddechrau ein sesiynau eto’n ddiogel.

Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn ein sesiynau rhithwir a phecynnau gweithgareddau yn ystod y tair mis ddiweddaraf ac rydym yn gobeithio fe allwn weld chi i gyd yn fuan.

Rydym yn parhau i redeg sesiynau rhithwir a gweithgareddau ar ein tudalen Facebook, felly beth am ymweld â ni yno?

Fe allwch hefyd ddarganfod gweithgareddau ar Teuluoedd IachachBarod i’r Ysgol a 6 Wythnos Haf.


Welcome to our website! We hope that everything is here that you were looking for, if not contact us and let us know, we'd appreciate your feedback......