Horticultural Show

The winners have now been announced. Go to What's On to see the winning entries.

As lockdown restrictions due to Coronavirus are relaxed we are now looking at how we can start our sessions again safely.

Thank you to everyone who has taken part in our virtual sessions and activities packs during the past three months and we hope to see you all soon.

We are still running virtual sessions and activities on our Facebook page so why not visit us there.

You can also find activities on Healthier Families, School Ready and 6 weeks of summer.

Gan fod cyfyngiadau Coronafeirws yn gorffwyso rydym nawr yn edrych ar sut allwn ddechrau ein sesiynau eto’n ddiogel.

Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn ein sesiynau rhithwir a phecynnau gweithgareddau yn ystod y tair mis ddiweddaraf ac rydym yn gobeithio fe allwn weld chi i gyd yn fuan.

Rydym yn parhau i redeg sesiynau rhithwir a gweithgareddau ar ein tudalen Facebook, felly beth am ymweld â ni yno?

Fe allwch hefyd ddarganfod gweithgareddau ar Teuluoedd IachachBarod i’r Ysgol a 6 Wythnos Haf.


Welcome to our website! We hope that everything is here that you were looking for, if not contact us and let us know, we'd appreciate your feedback......